ua en

Збірник наукових праць.

Серія: галузеве машинобудування, будівництво

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

 

 

Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво

Збірник наукових праць.

Серія: галузеве машинобудування, будівництво

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Рік заснування: 

1999

Проблематика:

результати наукових і науково-технічних розробок у галузі машинобудування, автомобільного транспорту та механізації будівельних робіт; із проектування, зведення, експлуатації та реконструкції будівельних конструкцій, будівель і споруд; їх основ та фундаментів; будівельної фізики та енергоефективності будівель і споруд

ISSN:

ISSN 2409-9074 (print) ISSN 2518-1106 (Online)

Індексується у наукометричних базах даних:

ukr-juornals vernadskiy PNB

Свідоцтво про державну  реєстрацію: 

КВ 8974, від 15.07.2004 р.

Фахова реєстрація у ДАК  України: 

Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009; Бюлетень ВАК України, № 4, 1999 р.; Наказ МОН України від 06.11.2014 № 1279

Галузь науки: 

будівництво

Періодичність: 

2 рази на рік

Мова видання: 

англійська

Головний редактор: 

Пічугін С.Ф. – д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Заступник головного  редактора: 

Винников Ю.Л. – д.т.н., професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Відповідальний секретар: 

Ільченко В.В. – к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Адреса редакції: 

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кім. 320 - Ф 

Тел. (05322) 29875

е-mail: v171@pntu.edu.ua

Зворотній зв'язок

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2018
All Rights Reserved.