ua en

Збірник наукових праць.

Серія: галузеве машинобудування, будівництво

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Про видання

 

Шановні читачі та автори наукових статей!

Пічугін Сергій Федорович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,

заслужений працівник ПолтНТУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Від імені редакційної колегії друкованого наукового фахового видання «Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво» хочу звернутися до викладачів та аспірантів ВНЗ, науковців та практиків.

Наш «Збірник», що регулярно виходить з 1999 року, – високопрофесійне видання національного рівня, головним призначенням якого є висвітлення актуальних проблем машинобудівної й будівельної галузі та забезпечення максимально широкого розповсюдження інформації про шляхи їх вирішення.

«Збірник» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, вінрегулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків. Публікації у «Збірнику» охоплюють широке коло питань механізації будівництва, технології машинобудування, автомобільного транспорту і автодоріг, будівельних конструкцій, будівель та споруд, основ і фундаментів, теплогазопостачання і будівельної теплофізики, водопостачання, будівельних матеріалів та виробів, містобудування та територіального планування.

Підготовка і випуск «Збірника» здійснюються у тісній співпраці зі сформованими у ПолтНТУ відомими науковими школами, докторантурою й аспірантурою. Крім того, редакційна колегія «Збірника» підтримує регулярні творчі зв’язки з провідними  технічними і будівельними ВНЗ України, а також закордонними колегами.

Наголошую, що до складу редакційної колегії «Збірника» входять 18 докторів технічних наук і професорів відповідного профілю, які є представниками загальновизнаних наукових шкіл, серед яких 7 осіб працюють в університеті, 6 осіб – представники провідних ВНЗ України та 5 − закордонні фахівці (Білорусь, Казахстан, Литва, Польща, Росія). Входження до редакційної колегії науковців з різних країн забезпечує нашому «Збірнику» високу якість та міжнародний розголос актуальних питань технічних наук та практики.

Ми добре розуміємо, що отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому ми проводимо роботу щодо включення «Збірника» до відомих міжнародних наукометричних баз даних та забезпечення представленості інформації про нього у провідних бібліотеках світу. Лише останніми роками в «Збірнику» публікувались провідні фахівці з Азербайджану, Білорусії, В’єтнаму, Естонії, Ірану, Казахстану, Канади, Кореї, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, США, України, Франції, Хорватії та інших країн.

Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток машинобудування і будівництва; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.

 

З повагою,

головний редактор

«Збірника наукових праць

Серія: Галузеве машинобудування, будівництво»

С.Ф. Пічугін

 

 

Адреса:

Зв'язок:

Схема проїзду:

Україна, 36011

м. Полтава,

пр. Першотравневий, 24

Тел. (05322) 29875 - редакція

е-mail: v171@pntu.edu.ua

 

 

 

Пічугін С.Ф.

головний редактор, д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Винников Ю.Л.

заступник головного редактора, д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Ільченко В.В.

відповідальний секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Редакційна колегія напряму «Галузеве машинобудування»:

Нестеренко М.П.

голова редакційної колегії, д.т.н., професор, професор кафедри будівельних машин і обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Білецький В.С.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри обладнання нафтових і газових промислів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Клованич С.Ф.

– д.т.н., професор, професор кафедри механіки і будівельних конструкцій, Варминсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща;

Маслов О.Г.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри основ конструювання машин і технологічного обладнання, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського;

Найчук А.Я.

– д.т.н., професор, директор філіалу РУП «Институт БелНИИС» − Науково-технічний центр, м. Брест, Республіка Білорусь;

Назаренко І.І.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації технологічних процесів, Київський національний університет будівництва та архітектури;

Прентковський О.

– д.т.н., професор, професор кафедри технологічного транспортного обладнання, Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна, Литва;

Хмара Л.А.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних і дорожніх машин, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ.

Редакційна колегія напряму «Будівництво»:

Стороженко Л.І.

голова редакційної колегії, д.т.н., професор, професор кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Воскобійник О.П.

– д.т.н., с.н.с., професор кафедри організації і технології будівництва та охорони праці, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Жусупбеков А.Ж.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування будівель і споруд, директор Геотехнічного інституту, Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова, м. Астана, Казахстан;

Зоценко М.Л.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Павліков А.М.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Сєдін В.Л.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри основ і фундаментів, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ;

Семко О.В.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Сулевська М.

– д.т.н., професор кафедри геотехніки, Білостоцька політехніка, м. Білосток, Польща;

Шаповал В.Г.

– д.т.н., професор, професор кафедри будівництва та геомеханіки, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ.

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.