ua en

Збірник наукових праць.

Серія: галузеве машинобудування, будівництво

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Редакційна колегія

Пічугін С.Ф.

головний редактор, д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Винников Ю.Л.

заступник головного редактора, д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Ільченко В.В.

відповідальний секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Редакційна колегія напряму «Галузеве машинобудування»:

Нестеренко М.П.

голова редакційної колегії, д.т.н., професор, професор кафедри будівельних машин і обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Білецький В.С.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри обладнання нафтових і газових промислів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Клованич С.Ф.

– д.т.н., професор, професор кафедри механіки і будівельних конструкцій, Варминсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща;

Маслов О.Г.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри основ конструювання машин і технологічного обладнання, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського;

Найчук А.Я.

– д.т.н., професор, директор філіалу РУП «Институт БелНИИС» − Науково-технічний центр, м. Брест, Республіка Білорусь;

Назаренко І.І.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації технологічних процесів, Київський національний університет будівництва та архітектури;

Прентковський О.

– д.т.н., професор, професор кафедри технологічного транспортного обладнання, Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна, Литва;

Хмара Л.А.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних і дорожніх машин, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ.

Редакційна колегія напряму «Будівництво»:

Стороженко Л.І.

голова редакційної колегії, д.т.н., професор, професор кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Воскобійник О.П.

– д.т.н., с.н.с., професор кафедри організації і технології будівництва та охорони праці, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Жусупбеков А.Ж.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування будівель і споруд, директор Геотехнічного інституту, Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова, м. Астана, Казахстан;

Зоценко М.Л.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Павліков А.М.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Сєдін В.Л.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри основ і фундаментів, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ;

Семко О.В.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Сулевська М.

– д.т.н., професор кафедри геотехніки, Білостоцька політехніка, м. Білосток, Польща;

Шаповал В.Г.

– д.т.н., професор, професор кафедри будівництва та геомеханіки, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ.

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.